…iki hücrenin birleşmesi olmadan da insanın olması, doğması mümkün değildir. Burada Freud’un “Anatomi kaderdir (l’Anatomie c’est le destin)” ünlü sözü hatırlatılmadan geçilemez. “Anatomi (Anatomie)” kelimesi Latince’den ödünç alınmış, ana ve kopuşu belirten tomi (tomie) son ekinden türetilmiş bir kelimedir*. Bu nedenle Lacan, Freud’un formülasyonunu farklı bir yerden okur: “Kopuş kaderdir (la Tomie est le destin)”.

cinselleşmenin psikanalitik kuramı, analitik çalışmanın merkezinde bulunan söz alanındaki ve dildeki çalışma üzerinde temellenmiştir. Bu çalışma aracılığıyla, ruhsallığın ve psikanalitik kuramın fallosantrizmini tespit ederiz.

Devamı Libido Dergisi 19. sayısında…

Yazar:

Libido Dergisi, psikanaliz, felsefe ve insan bilimleri alanlarında makale, deneme ve çevirileri içeren iki aylık bir psikanaliz dergisidir. Genel okur-yazar kitlede psikanaliz kuramlarına duyulan ilgilinin artması, psikanalizin yaygınlaşmasını amaçlamaktayız. Psikanaliz kuramlarına duyulan ilginin gelişmesi amacıyla farklı psikanaliz akımları hakkında en tutarlı akımları ve bilgileri okuyucu ile buluşturarak dergimizi ve psikanaliz hakkındaki Türkçe yazıları geliştirmeye çalışmaktayız.