Yazar:

Mısır Sokaklarında Devrimci Sanat

Sokak sanatı her zaman olayları, hayalleri, tutkuları ve mesajları belgelemenin bir aracı olmuştur. Mısır’da, özellikle devrimden sonra, sanat, yeni kuşağın gelecek için istediği görüntüleri temsil ettiği zaman,  geniş ölçüde yayılmıştır.…

Yazar:

Freudyenizm ve Marksizm Üzerine

… Marksizm bilimin materyalist temelini anlar ve her bilim dalını köklerine dek takip eder; çünkü kendini maddenin ruhtan önce geldiği temeline kurar. Zihinlerimizdekinin materyalist dünya dışında hiçbir yerden gelmediği anlayışına…