Yazar:

Felsefe Öğrencileri İçin 10 Absürt Film

Absürt Film Nedir? İlk olarak Albert Camus’nun çalışmalarında ortaya konan “Absürdizm”, insan varoluşunun çelişkili doğasına atıfta bulunmaktadır. Bu çelişki, insanın hayatta bir anlam bulma arzusu ile bu anlamı bulabilme acziyeti…

Yazar:

Freudyenizm ve Marksizm Üzerine

… Marksizm bilimin materyalist temelini anlar ve her bilim dalını köklerine dek takip eder; çünkü kendini maddenin ruhtan önce geldiği temeline kurar. Zihinlerimizdekinin materyalist dünya dışında hiçbir yerden gelmediği anlayışına…